Odbiór domu Warszawa. Fachowo, profesjonalnie

Odbiór domu -Warszawa


Kupujesz  dom segment lub mieszkanie? Chcesz mieć pewność, że kupujesz bez wad? Powierz odbiór domu fachowcowi a otrzymasz to, za co za płaciłeś!  Nie wszystko złoto, co się świeci! Warto przed zakupem sprawdzić, więc wszystkie elementy dom

Zmierz, policz i sprawdź przed odbiorem

Nasz inżynier, wesprze Cię w odbiorze, sprawdzi, jakość prac budowlanych oraz potwierdzi zgodność stanu technicznego z zapisami umowy. Doświadczonemu fachowcowi nie umknie żaden szczegół. Zmierzy, policzy, zweryfikuje, oceni, czy dom, segment lub mieszkanie, które odbierasz zostały, wykonane z zachowaniem sztuki budowlanej oraz zgodnie z umową.

Kup dom bez wad!

Przy tak kosztownych inwestycjach, lepiej zachować czujność i sprawdzić dokładnie stan nieruchomości. Odbiór domu przez profesjonalistę gwarantuje, że nie umkną Ci  niedoróbki, na które należy zwrócić uwagę. Zdecydowanie warto zatrudnić inspektora, który przeprowadzi audyt wykonanych prac przez dewelopera.

Fachowy odbiór=bezpieczeństwo


Inspektor nie przeoczy niedociągnięć a  odbiór techniczny obniży ryzyko zakupu. Dlatego dokładnie sprawdzi w nowym domu: ściany, tynki, posadzki, z kontroluje się drzwi i okna. Zweryfikuje również instalację elektryczną, hydrauliczną, wentylacyjną oraz oceni, jakość balkonów, tarasów, piwnic i garaży.

Masz prawo otrzymać dom wykonany starannie, spełniający normy budowlane. Masz również  prawo żądać usunięcia stwierdzonych wad w uzgodnionym terminie. Błędy budowlane utrudniają późniejsze wykończenie, podnosząc jego koszt. Zaleca się, tak uzgodnić termin odbioru domu, aby odbył się przed zachodem słońca. W pełnym świetle dziennym, wady ścian są bardziej widoczne.

Odbiór techniczny domu Warszawa


Posadzka

Kontrola  posadzek w czasie odbioru domu, to nie tylko badanie ich poziomu.  Specjalista  sprawdza  poprawność dylatacji, aby uniknąć pęknięć po wykończeniu domu, kontroluje staranność wykonania i mierzy poziom wilgotności.

Futryny i skrzydła okienne

Okna na liście elementów do kontroli nie znalazły się bez powodu. Usterki w postaci niedokładnej regulacji, uszkodzeń mechanicznych i porysowanych szyb  występują dość często. Sprawdzenie futryn i skrzydeł okiennych to ocena ich pracy – powinny się łatwo otwierać, zamykać, być szczelne i nieporysowane.

Szyby

Kontrola szyb  okiennych jest nieodzownym elementem odbioru domu, ponieważ często znajdujemy wady tych elementów. Kontrola obejmujemy sprawdzenie zgodności parametrów ze specyfikacją, sprawdzenie czy szyby nie maja wad fabrycznych oraz uszkodzeń mechanicznych jak pęknięcia, rysy itp.

Tynki

Oceniana, jakości wykonania tynków i powłoki malarskiej. To ważny element odbioru, ponieważ ten element wykończenia najczęściej zawiera wiele wad i niedoróbki.

Balkony i tarasy

Podczas odbioru domu kontroli podlegają balkony i tarasy, gdyż, jakość położenia płytek, izolacji i połączeń  często zawiera niedoróbki. Weryfikowana jest też poprawność wykonanych spadków, co uchroni Cię na przykład przed kałużami po deszczu.

Piwnic, garaże i poddasze

W trakcie odbioru domy ocenimy piwnice gdzie zbadamy poziom wilgotności, jakości ścian, posadzek i oświetlenie. Garaże – sprawdzamy działanie bramy garażowej, gdyż często zdarza się, że znajdujemy tu usterki, jakość posadzki, poziom i spadki, jakość tynków, instalacje elektryczną i oświetleniową. Poddasze to często pomijaną powierzchnię domu, która również wymaga uwagi i dlatego weryfikujemy, jakość więźby dachowej, izolacji termicznej, stan podłogi i ścian i instalacje.

Pomiary wilgotności i powierzchni

Pomiary wilgotności ścian budynku to ważny element odbioru domu, gdyż podwyższona wilgotność uniemożliwi wykończenie ścian powłoka malarską.Warto rownież  zweryfikować powierzchnie domu, gdyż zdarza się, że  przyjęta w umowie wielkość powierzchni użytkowej jest większa niż w rzeczywistości

Instalacja wodna, grzewcza i kanalizacji

Odbiór instalacji wodnej wykonuje się, aby zbadać poprawności jej montażu i zgodność położenia z dokumentacją techniczną. Kontrola kanalizacji polega sprawdzeniu zgodności jej umiejscowienia z dokumentacją. Oceniana jest też prawidłowość montażu. Sprawdzana jest poprawność montażu grzejników i wykonywana jest kontrola powłoki malarskiej. Kontrola kotłowni lub węzła grzewczego polega na sprawdzeniu specyfikacji z dokumentacją i jakości montażu.

Instalacja gazowa i elektryczna

Jeśli dom wyposażony jest w instalacje gazową, również jej poświęcana uwaga specjalisty, mimo że zazwyczaj jest to najlepiej wykonana instalacja w domu. Kontroli podczas odbioru domu podlega również instalacja elektryczna, ponieważ wpływa na bezpieczeństwo a jej poprawianie jest bardzo kosztowne. Weryfikowana jest jej zgodność z dokumentacją. Badamy sposób montażu przewodów, rozdzielni oraz gniazd elektrycznych wyłączników oświetlenia i gniazd innych mediów.

Wentylacja

Weryfikacji podlega też wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. Badamy  sprawność , ponieważ ma duży wpływa na komfort życia i dla utrzymania właściwej wilgotności ścian

 

Odbiory mieszkań Warszawa


  • Kontrolujemy posadzki. Sprawdzamy posadzkę pod względem  poziomu, obecności poprawnej dylatacji i staranności wykonania, ponieważ od staranności wykonania tej pracy zależą prace wykończeniowe podłogi
  • Wykonujemy odbiór okien i drzwi. Kontrolujemy regulację zawiasów, staranności montażu, sprawdzamy czy futryny i szyby nie mają wad fabrycznych i czy nie zostały uszkodzone w trakcie prac budowlanych.
  • Odbiór instalacji wodnej i kanalizacyjnej w domu to kontrola montażu i sprawdzenie czy położenie punktów hydraulicznych jest zgodne z dokumentacją.
  • Sprawdzamy instalację elektryczną.
  • Badamy  sprawność wentylacji (grawitacyjnej i mechanicznej), ponieważ wywiera ona wpływa na komfort życia i utrzymania właściwej wilgotności ścian.
  • Oceniamy poprawność wykonania tynków i powłoki malarskiej.
  • Kontrola balkonów. Sprawdzamy, jakość położenia płytek, izolacji, połączeń. Badamy poprawność wykonanych spadków gdyż od niech zależy czy podczas opadów woda zostanie odprowadzona do kanalizacji.
  • Wykonujemy pomiar powierzchni użytkowej mieszkania, ponieważ zdarza się, że  przyjęta w umowie wielkość powierzchni jest większa niż w rzeczywistości